Huisartsen 't Spoor logo
Huisartsen 't Spoor

Over ons

Een huisarts is een soort gezel, die u bijstaat in uw leven. Vaak is het een langdurige verbinding waarin het professionele karakter van de relatie in contrast staat met de private aard van de besproken onderwerpen. Daarom is een vertrouwensrelatie tussen dokter en patiënt zo belangrijk. Een relatie die wij in alle openheid en eerlijkheid opbouwen en onderhouden met iedereen die onze praktijk binnenstapt.

Onze huisartsen en ons paramedisch team staan u bij met alle gezondheidskwesties: uw fysieke gezondheid, uw psychisch en sociaal welbevinden.

Onze aanpak

Huisartsenpraktijk ‘t Spoor werkt volgens de principes van Evidence-Based Medicine en het BioPsychoSociaal Model.

Evidence-Based Medicine (EBM) wil zeggen dat bij diagnose en behandeling rekening gehouden wordt met drie zaken: de visie van de arts, de visie van de patiënt, en de laatste wetenschappelijke inzichten. De oude aanpak, waarin de wil van de dokter wet was en de patiënt geen enkele inspraak had, laten we achter ons. In EBM wordt de diagnose en de behandeling opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en getoetst aan de arts én de patiënt. Afhankelijk van het probleem en de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderzoek hierover, zullen arts, patiënt en onderzoek meer of minder invloed hebben. Maar steeds zijn diagnose en therapie aangepast en verfijnd op basis van reële omstandigheden en patiënten.

In het BioPsychoSociaal Model wordt gezondheid opgevat als een onderling verbonden systeem van lichaam, geest en omgeving. Er zal dus niet enkel naar uw fysieke gezondheid gepeild worden, maar evenzeer naar uw psychisch welbevinden en uw sociale situatie (thuis, op het werk, vrije tijd). Wij zijn overtuigd dat deze drie domeinen elkaar sterk beïnvloeden. Daarom nemen wij ze alle drie onder de loep om tot de correcte diagnose en behandeling te komen.

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters