Huisartsen 't Spoor logo
Huisartsen 't Spoor

Ons Team

Dr. Bram Peeters, dr. Klaas Vervisch, en dr. Line De Hert zijn onze huisartsen. Wij hopen het samenwerkingsverband in onze groepspraktijk nog verder uit te breiden met bijkomende huisartsen en een sterk paramedisch team.

Wij werken nu reeds samen met Evelien Van Hoeymissen-Verthongen, psycholoog-therapeut, Morgan Smet, diëtiste en diabetes-educator, en Magali Nyssens, logopediste en audiologe.

Dokter Bram Peeters - Huisarts

Bram Peeters studeerde geneeskunde aan de KULeuven, waar hij promoveerde in 2015.

Hij deed werkervaring op in groepspraktijken in Malderen en Boom, waar hij meer ervaren collega's aan het werk zag, en ook zijn eigen patiënten behandelde. Studies, stages, persoonlijke ervaring en leren van collega-huisartsen vervolledigden zijn kennis van en bekwaamheid in de huisartsgeneeskunde.

Bovendien volgde hij bijkomende opleidingen en behaalde een postgraduaat Elektrocardiografie.

Dankzij deze opleidingen en een intussen ruime ervaring bent u bij deze huisarts in goede handen.

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters
Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Klaas-Vervisch

Dokter Klaas Vervisch - Huisarts

Klaas studeerde geneeskunde aan de KULeuven waar hij in 2017 zijn basisopleiding vervolledigde. Hij deed twee jaar werkervaring op in groepspraktijk Steenhuffel waarna hij het diploma master in de huisartsgeneeskunde behaalde. Klaas is ook in bezit van het attest Elektrocardiografie.

Als nieuwe inwoner van Puurs-Sint-Amands is Klaas gecharmeerd door de gemeente en wil hij bijdragen aan een warme en gezonde maatschappij zowel curatief als preventief. Om de continuïteit van zorg in huidige tijden te kunnen blijven garanderen is de keuze voor een groepspraktijk voor de hand liggend. Aangezien een arts-patiëntenrelatie gebaseerd is op vertrouwen en wederzijds respect, is de vrije keuze van de zorgverlener door de patiënt even vanzelfsprekend.

Dokter Line De Hert - Huisarts

Line studeerde aan de UGent, waar ze promoveerde in 2015.

Haar eerste jaren werkte ze als geassocieerd huisarts in een netwerkpraktijk te Grobbendonk. Verder deed ze bredere ervaring op tijdens buitenlandse stages in Kenia, Zambia en Zuid-India, zowel geneeskundig als humanitair.

Omwille van de mogelijkheid tot overleg, en het verrijkende van samenwerken, kiest ze liever voor een duo- of groepspraktijk. Volgend op een recente verhuis naar de regio, komt ze graag het huisartsenteam bij praktijk 't Spoor versterken.

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Line-De-Hert

 

Evelien Van hoeymissen - Psycholoog

Evelien Van hoeymissen studeerde af als klinisch psychologe in 2015 aan de KULeuven. In de jaren nadien heeft zij voornamelijk ervaring opgedaan in het onderwijs, zowel als leerkracht psychologie, waar ze een bijkomende studie voor volgde, maar ook als ondersteuning voor de jongeren met autisme. Ondertussen werkt Evelien sinds januari 2018 voor onze huisartsenpraktijk en startte zij ook een bijkomende therapie-opleiding relatie, gezins-en systeempsychotherapie.

Systeemtherapie is een therapievorm waarbij men problemen aanpakt d.m.v. de context waarbinnen het individu functioneert. Deze context wordt gezien als een systeem, waarbinnen er allerlei interacties plaatsvinden. Deze interacties kunnen volgens een bepaald patroon verlopen, waardoor ze problemen creëren of beïnvloeden.

Contacteer Evelien voor een afspraak: 0479 47 14 26evelien_v_h@hotmail.com

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Psycholoog-Evelien Van hoeymissen-Verthongen

Morgan Smet - Diëtiste en Diabetes-educator

Morgan Smet studeerde af als diëtiste aan Artesis Plantijn Hogeschool te Antwerpen in 2017. Daarnaast is zij gespecialiseerd in diabetes en behaalde zij haar postgraduaat diabetes-educator aan de Hogeschool Gent.

Tijdens haar stage in het AZ Nikolaas te Sint-Niklaas deed zij ervaring op om voedingsadvies op maat te bieden, rekening houdend met de waarden en normen van de patiënt. Vandaag is zij tewerkgesteld in het AZ Nikolaas en is zij zelfstandige diëtiste en diabetes-educator binnen onze groepspraktijk.

Morgan is gespecialiseerd in het geven van algemeen voedingsadvies, medisch dieetadvies en ze begeleidt mensen met prediabetes en type 2 diabetes in hun zoektocht naar een gezonde levensstijl. Met veel passie helpt zij uw eet- en leefgewoontes te veranderen met positieve resultaten op lange termijn. Door stapsgewijs te werk te gaan geeft ze u een nieuwe kijk op voeding en leert ze u de juiste keuzes te maken.

Contacteer Morgan voor een afspraak: 0475 61 56 44 - morgan.dietiste@hotmail.com

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Diëtiste-Diabeteseducator-Morgan-Smet

Magali Nyssens - Logopediste en Audiologe

Magali Nyssens studeerde in 2002 af als logopedist, in 2003 als audioloog en volgde aansluitend een lerarenopleiding. Sindsdien heeft ze vele mooie ervaringen opgedaan als logopedist, audioloog en leerkracht wetenschappen-wiskunde in het secundair onderwijs.

In 2016 richtte ze haar audiologiepraktijk ‘overHOREN’ op. Daar is ze werkzaam als audicien, een tak binnen de audiologie die zich bezig houdt met o.a. de preventie en screening van gehoorproblemen, het aanreiken van hoortoestellen, hoorhulpmiddelen, gehoorbescherming op maat, kortom alles ‘overHOREN’. Dankzij de persoonlijke, merkonafhankelijke aanpak staat het luistercomfort van de (slecht)horende hierbij centraal! Een ervaren audicien die klaar staat om u met raad en daad bij te staan bij uw vragen en noden.

Contacteer Magali voor een afspraak: 0468 31 86 16 - magali.nyssens@gmail.com

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Logopediste-Audiologe-Magali-Nyssens
Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters

Onze aanpak

Huisartsenpraktijk ‘t Spoor werkt volgens de principes van Evidence-Based Medicine en het BioPsychoSociaal Model.

Evidence-Based Medicine (EBM) wil zeggen dat bij diagnose en behandeling rekening gehouden wordt met drie zaken: de visie van de arts, de visie van de patiënt, en de laatste wetenschappelijke inzichten. De oude aanpak, waarin de wil van de dokter wet was en de patiënt geen enkele inspraak had, laten we achter ons. In EBM wordt de diagnose en de behandeling opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en getoetst aan de arts én de patiënt. Afhankelijk van het probleem en de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderzoek hierover, zullen arts, patiënt en onderzoek meer of minder invloed hebben. Maar steeds zijn diagnose en therapie aangepast en verfijnd op basis van reële omstandigheden en patiënten.

In het BioPsychoSociaal Model wordt gezondheid opgevat als een onderling verbonden systeem van lichaam, geest en omgeving. Er zal dus niet enkel naar uw fysieke gezondheid gepeild worden, maar evenzeer naar uw psychisch welbevinden en uw sociale situatie (thuis, op het werk, vrije tijd). Wij zijn overtuigd dat deze drie domeinen elkaar sterk beïnvloeden. Daarom nemen wij ze alle drie onder de loep om tot de correcte diagnose en behandeling te komen.