Huisartsen 't Spoor logo
Huisartsen 't Spoor

Onze Diensten

Huisartsenpraktijk 't Spoor biedt een volledige dienstverlening in eerstelijns geneeskunde (huisartsgeneeskunde), aangevuld met verschillende specialisaties. Wij staan klaar voor u voor elk probleem met uw fysieke gezondheid, psychisch welbevinden en in uw sociale omgeving.

Huisartsen

Als huisarts willen wij dicht bij onze patiënten staan. Wij helpen u in alle gebieden van de huisartsgeneeskunde (bv. griep, verkoudheden, kleine letsels, gewrichtsproblemen, depressie,…). Maar wij werken ook vanuit een holistische benadering, waarbij wij eveneens uw psychologische en sociale situatie bekijken. Wij beheren uw Globaal Medisch Dossier ook in die zin, zodat wij uw gehele gezondheidstoestand in acht kunnen nemen bij de behandeling.

Wij hechten veel belang aan het preventieve aspect van huisartsgeneeskunde. Het is immers steeds beter om met kleine aanpassingen gezondheidsproblemen te voorkomen of te stoppen voor ze uw gezondheid echt schade toebrengen. Wij houden graag via regelmatige check-ups de vinger aan de pols en spreken u aan bij elke bezorgdheid.

Wij voeren kleine heelkundige ingrepen uit, bv. het wegsnijden van kleine huidvlekjes of een ingegroeide teennagel. Zo bent u meteen verder geholpen en hoeven wij u niet door te verwijzen naar een andere arts of de dagkliniek. Indien u voor dit soort probleem naar ons toe komt, gelieve twee opeenvolgende consultaties te reserveren wanneer u uw afspraak maakt.

Ook voor gynaecologische kwesties is uw huisarts het eerste aanspreekpunt. Wij kunnen ook helpen bij alle eerstelijns gynaecologische onderzoeken. U kan bij ons terecht voor het preventieve uitstrijkje, menopauze, fertiliteit, prenatale diagnose,...

Wij onderhouden vriendelijke samenwerkingsrelaties met andere artsen en specialisten, maar ook uw apotheek, kinesist, mutualiteit,... Zo leveren wij u een complete, kwalitatieve zorg.

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters - Diensten

Paramedisch team

Psycholoog

Onze praktijk werkt samen met klinisch psychologe Evelien Van Hoeymissen-Verthongen. Zij werkt volgens het principe van contextuele therapie, ook wel relatie-gezinstherapie of systeemtherapie genoemd.

Deze aanpak gaat ervan uit dat een probleem nooit in een vacuüm ontstaat. Daarom zal steeds de partner of het gezin betrokken worden in het therapieproces, hoewel dit niet hoeft te betekenen dat zij persoonlijk binnengebracht worden in de sessies. Er wordt echter wel sterk rekening gehouden met situationele en omgevingsfactoren naast de persoonlijke aspecten.

Zowel kinderen, adolescenten als volwassenen zijn welkom voor individuele therapie of gezamenlijk met partner of het gezin.

Begeleiding rond de volgende onderwerpen en kwesties zijn mogelijk:

  • Emotionele problemen: depressie, burn-out, stress, angsten, suïcidale gedachten,...
  • Persoonlijkheidsstoornissen
  • Verlieservaringen, rouwproces
  • Relationele problemen
  • Problemen op school of op het werk
  • Opvoedingsondersteuning
  • Sociale vaardigheden, zelfbeeld, assertiviteit
  • Studiebegeleiding
Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters - Diensten

Onze aanpak

Huisartsenpraktijk ‘t Spoor werkt volgens de principes van Evidence-Based Medicine en het BioPsychoSociaal Model.

Evidence-Based Medicine (EBM) wil zeggen dat bij diagnose en behandeling rekening gehouden wordt met drie zaken: de visie van de arts, de visie van de patiënt, en de laatste wetenschappelijke inzichten. De oude aanpak, waarin de wil van de dokter wet was en de patiënt geen enkele inspraak had, laten we achter ons. In EBM wordt de diagnose en de behandeling opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en getoetst aan de arts én de patiënt. Afhankelijk van het probleem en de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderzoek hierover, zullen arts, patiënt en onderzoek meer of minder invloed hebben. Maar steeds zijn diagnose en therapie aangepast en verfijnd op basis van reële omstandigheden en patiënten.

In het BioPsychoSociaal Model wordt gezondheid opgevat als een onderling verbonden systeem van lichaam, geest en omgeving. Er zal dus niet enkel naar uw fysieke gezondheid gepeild worden, maar evenzeer naar uw psychisch welbevinden en uw sociale situatie (thuis, op het werk, vrije tijd). Wij zijn overtuigd dat deze drie domeinen elkaar sterk beïnvloeden. Daarom nemen wij ze alle drie onder de loep om tot de correcte diagnose en behandeling te komen.