Huisartsen 't Spoor logo
Huisartsen 't Spoor

Onze Praktijk

Wij zien de verhouding tot onze patiënten als een samenwerking gebouwd op wederzijds respect en vertrouwen. Uiteraard moet u als patiënt uw arts kunnen vertrouwen. Wij staan er ook voor open dat u ons aangeeft dat u dit vertrouwen niet volledig ervaart. Spreek ons hierover aan en wij doen ons best deze vertrouwensrelatie te bereiken.

Wij werken volgens het BioPsychoSociaal Model. Dit gaat ervan uit dat de fysieke gezondheid, het psychisch welbevinden en de dynamiek in de sociale omgeving (thuis, op het werk, in uw vrije tijd) tezamen het gezondheidsbeeld bepalen. Wanneer er problemen zijn in een van deze domeinen, zal uw gezondheid daaronder lijden. Als huisarts zijn wij uw eerste aanspreekpunt bij problemen in elk van deze drie gebieden. Voel u vrij om elke kwestie ter berde te brengen. Uw huisarts zal evenzeer niet aarzelen om bepaalde zaken aan te kaarten wanneer hij/zij daar een bezorgdheid over heeft, zodat preventief kan opgetreden worden. Belangrijk te weten daarbij is dat een huisarts zich steeds neutraal opstelt: een oordeel is nooit een veroordeling.

Onze praktijk volgt ook het principe van de Evidence-Based Medicine. De medische wetenschap evolueert constant: de geneeskunde van 10 jaar geleden is niet de geneeskunde van vandaag. Dankzij onderzoek en nieuwe inzichten worden geregeld nieuwe medicijnen, technieken en behandelingen ontwikkeld. Wanneer deze ontwikkelingen worden toegepast en hun nut en voordeel bewijzen, vinden zij meer en meer ingang in de praktische geneeskundige hulpverlening. Door bijkomende opleidingen bij te wonen en de vakliteratuur op te volgen, blijven wij steeds op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen in de (huisarts)geneeskunde.

Huisartsen praktijk 't spoor Puurs Dokter Bram Peeters