Huisartsen 't Spoor logo
Huisartsen 't Spoor

Beste Patiënt,

Vanaf maandag 4 mei herstarten we de reguliere zorg voor patiënten ZONDER COVID-19 SYMPTOMEN. Dit wil zeggen dat iedereen die minimum 3 dagen zonder koorts of andere symptomen (hoesten, keelpijn, spierpijn, kortademigheid) EN minstens 14 dagen na het begin van de symptomen, vanaf maandag 4 mei terug langs mag komen op de praktijk met klachten. De algemene hygiënemaatregelen blijven nog steeds van kracht:

  • 1,5m afstand bewaren
  • Handen ontsmetten
  • Bij klinisch onderzoek dragen wij een mondmasker

Om dit alles in goede banen te leiden, vragen wij dat mensen met symptomen zoals hoger beschreven, eerst telefonisch contact opnemen alvorens naar de praktijk te komen. In de mate van het mogelijke vragen we ook om alleen naar de praktijk te komen.

Alvast dank voor uw begrip!

Uw huisartsenteam 't Spoor.

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters

Beste patiënt,

Op zaterdag 14, 21 en 28 november 2020 kan u tussen 9u en 13u uw griepvaccin laten plaatsen in de praktijk.

Hiervoor hebt u géén afspraak nodig. Vergeet uw vaccin niet mee te brengen!

Welkom bij Huisartsenpraktijk 't Spoor

Wij bieden onze patiënten in Puurs en omgeving eerstelijnsgeneeskunde in alle facetten. Als huisarts zijn wij het eerste aanspreekpunt bij alle gezondheidsproblemen.

Ons team ontvangt iedereen met openheid en hecht veel belang aan de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt. Wanneer het contact een samenwerking wordt, beschikt de dokter over alle informatie die hij/zij nodig heeft om u de best mogelijke zorg te geven.

Maak een afspraak

Wij werken enkel op afspraak. Om een afspraak te maken, kan u de online module op deze website gebruiken. Indien nodig kan u ook telefonisch een afspraak maken, maar wij vragen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de online optie aangezien een telefoonoproep tijdens een consultatie tamelijk storend kan zijn. Wij zijn steeds bereikbaar voor noodgevallen of dringende zaken.

Maak hier uw afspraak

Huisarts van wacht

Wachtpost N16, Rijksweg 8b, 2870 Puurs - 03 886 16 16

  • In het weekend: vrijdagavond 19u tot maandagochtend 7u
  • Op feestdagen: avond voordien 19u tot ochtend nadien 7u
  • Op weekdagen van 19u tot 8u kan u bellen naar de Wachtpost op hetzelfde telefoonnummer. U verneemt dan via een keuzemenu welke huisarts in de buurt van wacht is.

Wachtpost N16

Laatste nieuws

di 29 september 2020

Griepvaccinatie 14, 21 en 28 november 2020

Op zaterdag 14/11, 21/ en 28/11 kan u tussen 9u en 13u uw griepvaccin laten plaatsen in de praktijk.

Lees meer >>

do 20 februari 2020

Verlof artsen

Hier vindt u de data waarop onze huisartsen niet aanwezig zullen zijn in 2020.

Lees meer >>

Onze aanpak

Huisartsenpraktijk ‘t Spoor werkt volgens de principes van Evidence-Based Medicine en het BioPsychoSociaal Model.

Evidence-Based Medicine (EBM) wil zeggen dat bij diagnose en behandeling rekening gehouden wordt met drie zaken: de visie van de arts, de visie van de patiënt, en de laatste wetenschappelijke inzichten. De oude aanpak, waarin de wil van de dokter wet was en de patiënt geen enkele inspraak had, laten we achter ons. In EBM wordt de diagnose en de behandeling opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en getoetst aan de arts én de patiënt. Afhankelijk van het probleem en de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderzoek hierover, zullen arts, patiënt en onderzoek meer of minder invloed hebben. Maar steeds zijn diagnose en therapie aangepast en verfijnd op basis van reële omstandigheden en patiënten.

In het BioPsychoSociaal Model wordt gezondheid opgevat als een onderling verbonden systeem van lichaam, geest en omgeving. Er zal dus niet enkel naar uw fysieke gezondheid gepeild worden, maar evenzeer naar uw psychisch welbevinden en uw sociale situatie (thuis, op het werk, vrije tijd). Wij zijn overtuigd dat deze drie domeinen elkaar sterk beïnvloeden. Daarom nemen wij ze alle drie onder de loep om tot de correcte diagnose en behandeling te komen.

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters