Huisartsen 't Spoor

Praktische informatie

Hier vindt u alle nodige praktische informatie over onze praktijk en het beleid rond afspraken en behandelingen. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u uw afspraak maakt.

 • Wij hanteren momenteel een gedeeltelijke patiëntenstop! Mensen die recent naar de gemeenten Puurs-Sint-Amands of Bornem verhuisd zijn en in de buurt nog geen vaste huisarts hebben, kunnen zich nog aanmelden. Ook inwonende familieleden van patiënten die bij ons reeds gekend zijn, kunnen zich aanmelden. Verder zijn wij genoodzaakt geen nieuwe patiënten meer aan te nemen, dus ook geen nieuwe patiënten buiten de regio Puurs-Sint-Amands/Bornem. Wij hopen hier in de toekomst terug van af te stappen.

 • Wij houden geen vrije consultatie en werken uitsluitend op afspraak. Zo kunnen wij het overzicht bewaren en laten we niemand nodeloos lang wachten. Door enkel op afspraak te werken krijgt u de best mogelijke zorg.

 • Om een afspraak te maken, kan u de online module op deze website gebruiken. Indien nodig kan u ook telefonisch een afspraak maken, maar wij vragen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de online optie aangezien een telefoonoproep tijdens een consultatie tamelijk storend kan zijn.

 • Haalt u uw afspraak niet? Graag zo snel mogelijk verwittigen. Dan is de vrijgekomen tijd opnieuw beschikbaar voor andere patiënten.

 • Huisbezoeken raden wij af en doen we enkel bij hoge uitzondering of bij noodgevallen. Wij beschikken bij huisbezoeken immers niet over alle materiaal en kunnen uw medisch dossier niet raadplegen. Indien u toch een huisbezoek wilt, verzoeken wij u dit aan te vragen vóór 10u en steeds in overleg met de huisarts.

 • Indien u belt om testresultaten te vernemen, vragen wij u dit op de daarvoor bestemde momenten te doen en niet tijdens de consultatie-uren. U kan ons bellen voor testresultaten elke werkdag van 12u tot 13u, tenzij anders overeengekomen met uw arts.

 • Wij zijn uiteraard steeds bereikbaar voor noodgevallen en dringende kwesties.

 • Indien u een afspraak maakt voor een kleine heelkundige ingreep of een uitgebreid gesprek, gelieve dan twee opeenvolgende blokken in de agenda te reserveren wanneer u uw afspraak maakt.

 • Dit geldt ook voor een raadpleging voor twee personen. Dan boekt u twee afspraken.

 • Dr. Bram Peeters is aangenomen arts voor politie en defensie.

 • Vertegenwoordigers vragen wij steeds een afspraak te maken via e-mail.

 • Elektronisch betalen is mogelijk via Payconiq (niet met Bancontact).

Nuttige links

Huisarts van wacht

www.huisartsenwachtpostn16.be

Apotheek van wacht

www.apotheek.be/apotheker/apotheek-van-wacht

Overheidswebsite met betrouwbare medische informatie

www.gezondheidenwetenschap.be

Betrouwbare medische info van onze collega's in Nederland

www.thuisarts.nl

Maak een afspraak

Wij werken enkel op afspraak. Om een afspraak te maken met een van onze huisartsen kan u de online module op deze website gebruiken. Indien nodig kan u ook telefonisch een afspraak maken, maar wij vragen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de online optie aangezien een telefoonoproep tijdens een consultatie tamelijk storend kan zijn. Wij zijn steeds bereikbaar voor noodgevallen of dringende zaken.

Huisarts van wacht

Wachtpost N16, Rijksweg 8b, 2870 Puurs - 03 886 16 16

 • In het weekend: vrijdagavond 19u tot maandagochtend 7u
 • Op feestdagen: avond voordien 19u tot ochtend nadien 7u
 • Op weekdagen van 19u tot 8u kan u bellen naar de Wachtpost op hetzelfde telefoonnummer. U verneemt dan via een keuzemenu welke huisarts in de buurt van wacht is.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x