Huisartsen 't Spoor logo
Huisartsen 't Spoor

Afspraak maken

U kan afspraken maken bij onze huisartsen dr. Bram Peeters, dr. Klaas Vervisch, en dr. Line De Hert. Vul eerst bovenaan in welk soort afspraak u wenst. Vervolgens ziet u welke momenten bij elke arts beschikbaar zijn. Kies het moment van uw voorkeur en doorloop de volgende stappen om uw afspraak vast te leggen. U krijgt een bevestiging via e-mail.

Ons paramedisch team werkt niet met een vaste agenda. Om een afspraak te maken met de psychologe, diëtiste, logopediste,... vindt u hier hun contactinformatie.

Gelieve rekening te houden met ons afsprakenbeleid.

Buiten onze consultatiemomenten kan u terecht bij de Huisartsen van wacht:

Wachtpost N16, Rijksweg 8b, 2870 Puurs - 03 886 16 16

  • In het weekend: vrijdagavond 19u tot maandagochtend 7u
  • Op feestdagen: avond voordien 19u tot ochtend nadien 7u
  • Op weekdagen van 19u tot 8u kan u bellen naar de Wachtpost op hetzelfde telefoonnummer. U verneemt dan via een keuzemenu welke huisarts in de buurt van wacht is.

Wachtpost N16

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters - Afspraak maken

Onze aanpak

Huisartsenpraktijk ‘t Spoor werkt volgens de principes van Evidence-Based Medicine en het BioPsychoSociaal Model.

Evidence-Based Medicine (EBM) wil zeggen dat bij diagnose en behandeling rekening gehouden wordt met drie zaken: de visie van de arts, de visie van de patiënt, en de laatste wetenschappelijke inzichten. De oude aanpak, waarin de wil van de dokter wet was en de patiënt geen enkele inspraak had, laten we achter ons. In EBM wordt de diagnose en de behandeling opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en getoetst aan de arts én de patiënt. Afhankelijk van het probleem en de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderzoek hierover, zullen arts, patiënt en onderzoek meer of minder invloed hebben. Maar steeds zijn diagnose en therapie aangepast en verfijnd op basis van reële omstandigheden en patiënten.

In het BioPsychoSociaal Model wordt gezondheid opgevat als een onderling verbonden systeem van lichaam, geest en omgeving. Er zal dus niet enkel naar uw fysieke gezondheid gepeild worden, maar evenzeer naar uw psychisch welbevinden en uw sociale situatie (thuis, op het werk, vrije tijd). Wij zijn overtuigd dat deze drie domeinen elkaar sterk beïnvloeden. Daarom nemen wij ze alle drie onder de loep om tot de correcte diagnose en behandeling te komen.