Huisartsen 't Spoor logo
Huisartsen 't Spoor

Praktische informatie

Hier vindt u alle nodige praktische informatie over onze praktijk en het beleid rond afspraken en behandelingen. Gelieve hiermee rekening te houden wanneer u uw afspraak maakt.

 • Wij houden geen vrije consultatie en werken uitsluitend op afspraak. Zo kunnen wij het overzicht bewaren en laten we niemand nodeloos lang wachten. Door enkel op afspraak te werken krijgt u de best mogelijke zorg.
 • Om een afspraak te maken, kan u de online module op deze website gebruiken. Indien nodig kan u ook telefonisch een afspraak maken, maar wij vragen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de online optie aangezien een telefoonoproep tijdens een consultatie tamelijk storend kan zijn.
 • Haalt u uw afspraak niet? Graag zo snel mogelijk verwittigen. Dan is de vrijgekomen tijd opnieuw beschikbaar voor andere patiënten.
 • Huisbezoeken raden wij af en doen we enkel bij hoge uitzondering of bij noodgevallen. Wij beschikken bij huisbezoeken immers niet over alle materiaal en kunnen uw medisch dossier niet raadplegen. Indien u toch een huisbezoek wilt, verzoeken wij u dit aan te vragen vóór 10u en steeds in overleg met de huisarts.
 • Indien u belt om testresultaten te vernemen, vragen wij u dit op de daarvoor bestemde momenten te doen en niet tijdens de consultatie-uren. U kan ons bellen voor testresultaten elke werkdag van 12u tot 13u, tenzij anders overeengekomen met uw arts.
 • Wij leveren nooit voorschriften af die aangevraagd worden via telefoon. Tijdens de raadpleging worden voldoende voorschriften voorzien voor een correcte en effectieve behandeling.
 • Wij zijn uiteraard steeds bereikbaar voor noodgevallen en dringende kwesties.
 • Indien u een afspraak maakt voor een kleine heelkundige ingreep of een uitgebreid gesprek, gelieve dan twee opeenvolgende blokken in de agenda te reserveren wanneer u uw afspraak maakt.
 • Dit geldt ook voor een raadpleging voor twee personen. Dan boekt u twee afspraken.
 • Dr. Bram Peeters is aangenomen arts voor politie en defensie.
 • Vertegenwoordigers vragen wij steeds een afspraak te maken via e-mail.
 • Elektronisch betalen is mogelijk via Payconiq (niet met Bancontact).
Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters - Praktische informatie

Nuttige Links

Huisarts van wacht
www.huisartsenwachtpostn16.be

Apotheek van wacht
www.apotheek.be/apotheker/apotheek-van-wacht

Overheidswebsite met betrouwbare medische informatie
www.gezondheidenwetenschap.be

Betrouwbare medische info van onze collega's in Nederland
www.thuisarts.nl

Maak een afspraak

Wij werken enkel op afspraak. Om een afspraak te maken, kan u de online module op deze website gebruiken. Indien nodig kan u ook telefonisch een afspraak maken, maar wij vragen om zo veel mogelijk gebruik te maken van de online optie aangezien een telefoonoproep tijdens een consultatie tamelijk storend kan zijn. Wij zijn steeds bereikbaar voor noodgevallen of dringende zaken.

Maak hier uw afspraak

 

Huisarts van wacht

Wachtpost N16, Rijksweg 8b, 2870 Puurs - 03 886 16 16

 • In het weekend: vrijdagavond 19u tot maandagochtend 7u
 • Op feestdagen: avond voordien 19u tot ochtend nadien 7u
 • Op weekdagen van 19u tot 8u kan u bellen naar de Wachtpost op hetzelfde telefoonnummer. U verneemt dan via een keuzemenu welke huisarts in de buurt van wacht is.

Wachtpost N16

Huisartsenpraktijk-t-spoor-Puurs-Dokter-Bram-Peeters - Praktische informatie

Onze aanpak

Huisartsenpraktijk ‘t Spoor werkt volgens de principes van Evidence-Based Medicine en het BioPsychoSociaal Model.

Evidence-Based Medicine (EBM) wil zeggen dat bij diagnose en behandeling rekening gehouden wordt met drie zaken: de visie van de arts, de visie van de patiënt, en de laatste wetenschappelijke inzichten. De oude aanpak, waarin de wil van de dokter wet was en de patiënt geen enkele inspraak had, laten we achter ons. In EBM wordt de diagnose en de behandeling opgesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek en getoetst aan de arts én de patiënt. Afhankelijk van het probleem en de beschikbaarheid van wetenschappelijk onderzoek hierover, zullen arts, patiënt en onderzoek meer of minder invloed hebben. Maar steeds zijn diagnose en therapie aangepast en verfijnd op basis van reële omstandigheden en patiënten.

In het BioPsychoSociaal Model wordt gezondheid opgevat als een onderling verbonden systeem van lichaam, geest en omgeving. Er zal dus niet enkel naar uw fysieke gezondheid gepeild worden, maar evenzeer naar uw psychisch welbevinden en uw sociale situatie (thuis, op het werk, vrije tijd). Wij zijn overtuigd dat deze drie domeinen elkaar sterk beïnvloeden. Daarom nemen wij ze alle drie onder de loep om tot de correcte diagnose en behandeling te komen.